Str. Berveni, nr. 27 – penal

2014.12.03_raspuns PMB-Pol.Loc.-DGPLC - 6432.3_C_21.11.2014 ref ASCDBN 129_10.10.2014 - Berveni 27-000 2014.12.03_raspuns PMB-Pol.Loc.-DGPLC - 6432.3_C_21.11.2014 ref ASCDBN 129_10.10.2014 - Berveni 27-0012015.05.13_comunicare ISC 11845_27.03.2015_ref.27_25.02.15_Berveni 272015.05.22_raspuns Pol.Loc_DGPLC_DC_1205_C_11.05.2015_Berveni 27- 001 2015.05.22_raspuns Pol.Loc_DGPLC_DC_1205_C_11.05.2015_Berveni 27- 002