Ordinul nr. 119/2014 inlocuieste Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/1997 (ref distanta intre cladiri )

Art. 3.
(1) Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1½ ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate.
(2) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la alin. (1).http://legeaz.net/monitorul-oficial-127-2014/ordin-119-2014-norme-igiena-sanatate-publica